Een veilige en integere werkplek is de basis

Extern vertrouwenspersoon voor uw organisatie

Als vertrouwenspersoon ben ik gecertificeerd en geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV). Om gecertificeerd te kunnen worden, is een opleiding tot vertrouwenspersoon één van de vereisten. Daarnaast is een ruime ervaring binnen organisaties onontbeerlijk. Weten en snappen hoe een organisatie werkt, ruimschootse ervaring met het begeleiden van mensen en weten wat vertrouwelijkheid en integer handelen betekent in het uitvoeren van de rol van vertrouwenspersoon. Mijn ruime ervaring als HR-deskundige én coach maakt dat deze rol mij van nature past. Ik kan voor uw organisatie externe vertrouwenspersoon zijn voor ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen.

Ongewenste omgangsvormen en integriteit

Er is veel in de publiciteit geweest over ongewenste omgangsvormen binnen organisaties. Waar mensen samenwerken, kunnen ongewenste omgangsvormen ontstaan. Ruim 1,2 miljoen werknemers hebben hiermee te maken. Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen leiden tot (langdurige) uitval en vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Denk aan Intimidatie, Pesten, Agressie/geweld, Discriminatie en Seksuele intimidatie. Werkgevers zijn verplicht om het risico zo veel mogelijk tegen te gaan (het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet).
Het bevorderen van een bedrijfscultuur waarbinnen misstanden worden voorkomen, behoort ook tot de verantwoordelijkheid van de werkgever. Het getuigt van goed werkgeverschap om hierop beleid te voeren. De basis hiervoor staat in de Wet Bescherming Klokkenluiders (WBK).

Taken vertrouwenspersoon

Als vertrouwenspersoon doe ik het volgende voor organisaties:

Ik vang klagers (ongewenste omgangsvormen) en melders (integriteitschendingen) op, begeleid en adviseer hen. Naast een goede opvang en begeleiding van de medewerker is mijn doel de-escalatie van de situatie;

Ook geef ik gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en het management, zodat zij hun verantwoordelijkheid op dit vlak optimaal kunnen dragen.

Binnen de organisatie zorg ik voor voorlichting en informeer ik medewerkers, directie en OR;

Dit doe ik naast en in samenwerking met interne vertrouwenspersonen of solo als externe vertrouwenspersoon. Voorop staat dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar en benaderbaar is voor alle medewerkers van de organisatie.

Uw externe vertrouwenspersoon

Graag wissel ik met u van gedachten over mijn rol als externe vertrouwenspersoon voor uw organisatie. Dat kan voor u als startende ondernemer zijn, op zoek naar het implementeren van beleid, gedragscode en klacht/meld procedure. Als de organisatie die alleen op zoek is naar een deskundige externe vertrouwenspersoon voor haar medewerkers. De werkzaamheden voer ik als ZZP-er uit en worden gefactureerd op uurbasis.