Mensen bepalen het succes van uw organisatie

HR is in elke fase van een organisatie een belangrijke factor.

We leven in een VUCA wereld. In deze tijden van onzekerheid en snelle veranderingen, waarbij grote veerkracht en flexibiliteit wordt gevraagd, is continue groei en ontwikkeling een voorwaarde om succesvol te zijn en te blijven. Met mijn ruim 25 jaar ervaring in diverse branches, culturen en fases van organisaties kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan diverse aspecten van de HR dienstverlening.

Bijvoorbeeld de ontwikkelingen in uw markt of de groeifase waar uw bedrijf zich in bevindt, vragen verandering. Wat is er nodig om uw organisatie verder te laten groeien of om succesvol te blijven? Wat vraagt dit van uw medewerkers en de leiders van uw organisatie? Welke nieuwe stappen kunnen gezet worden om uw bedrijf ook in de toekomst succesvol te laten zijn?

Wat is daarbij uw (HR)strategie en welke dominante thema’s moeten daarin aandacht krijgen? Heeft u de goede mensen in huis om uw strategie waar te kunnen maken? In hoeverre wijkt het toekomstig benodigd personeel af van het huidig beschikbare personeel? Hoe groot is het ontwikkelpotentieel van uw medewerkers? Wat is de optimale samenstelling van uw personeelsbestand? En wie zijn uw talenten binnen de organisatie? Wat is er voor nodig om talent aan te trekken, te herkennen, in te zetten en te ontwikkelen? Bij deze en andere HR gerelateerde vragen kan ik uw business partner zijn om duurzame stappen naar de toekomst te zetten.

 

HR consultancy door Ssaz

Voorbeelden van wat ik u kan bieden

HR advies

• Sparren mbt uw HR invulling, hoe kijkt u naar de toekomst, wat heeft u nodig en hoe kunt u dat bereiken? Met als resultaat dat u zicht heeft op waar u uw volgende stappen kunt zetten;

• Het ontwikkelen van uw HR strategie, gericht op de toekomst, met vertaling naar beleid en actieplannen;

• Advies over leiderschapsontwikkeling: waar staat u nu m.b.t. leiderschap en wat er nodig is voor de toekomst, het ontwikkelen van een leiderschapsprogramma, begeleiding van het programma en het coachen van de deelnemers in hun ontwikkeling;

HR interim

Het tijdelijk vervangen van uw HR/Talent/L&D of Recruitment manager en/of het tijdelijk toevoegen van capaciteit/competenties aan uw HR team.

HR projecten

• Het ontwikkelen en begeleiden van uw (jong) talenten programma: het ontwikkelen en het leiden van het programma, werving & selectie van de deelnemers, het begeleiden en coachen van de (jong) talenten in hun ontwikkeling;

• Het begeleiden van uw strategische personeelsplanning: het, in samenwerking met uw organisatie, bepalen van de nieuwe competenties die nodig zijn om uw bedrijf verder te brengen; het maken van een scan van de competenties binnen uw bedrijf m.b.t. waar u nu staat en wat er nodig is (bepalen van de ‘gap’); het vertalen naar een actieplan om de ‘gap’ te dichten.

• De werving & selectie van de benodigde competenties om de gewenste professionalisering en groei van uw bedrijf te bereiken.

De volgende stap

Graag denk ik met u mee en maak ik samen met u uw volgende HR stap. Een mooie stap die uw organisatie verder gaat brengen.

Ik word altijd enthousiast van het sparren over de ontwikkelmogelijkheden van bedrijven, dus schroom niet om mij kosteloos en vrijblijvend hiervoor uit te nodigen. Ik ben telefonisch of via de mail bereikbaar.